Regulamin Misji

Moderator: Mistrz Gry

Regulamin Misji

Postprzez Nara Rin » 7 mar 2019, o 20:45

 1. Osoby odpowiedzialne za fabułę
   Administrator
   Fabularny Mistrz Gry
   Mistrzowie Fabularni
   Narratorzy (Chimu)
 2. Chimu
  1. Chimu jest każda osoba prowadząca cokolwiek fabularnego innym graczom.
  2. W zamian za prowadzenie misji chimu otrzymują walute, PN i PZ. Ich wysokość zależy od poziomu misji. Za prowadzenie innych rzeczy niż misje chimu dostaje inne nagrody, jest to opisane w tematach dotyczących rzeczy prowadzonej.
  3. Każdy gracz może prowadzić jakikolwiek poziom misji.
  4. Chimu mogą używać na misji zakazanych technik i klanów premium jednak każdy taki przypadek wymaga zgody mistrza fabularnego, fabularnego mistrza gry lub administratora
 3. Misje
  1. Misje może wykonywać każdy gracz, który ma zaakceptowaną kartę postaci i ukończył akademię
  2. Jeśli na misji stało się coś ważnego wymagane jest wpisanie jej konsekwencji do dziennika fabularnego.
  3. Chimu muszą brać pod uwagę wydarzenia z dziennika fabularnego
  4. Nukenin nie jest ograniczany przez rangę i może wykonywać każdy poziom misji
  5. Ograniczenie misji odnośnie rangi jest wyłącznie fabularne. Mechanicznie każdy od chuunina może iść na misje wyższej rangi niż wynikałoby to z rangi.
  6. Misje nie wymagają minimalnej ilości postów lecz misje bez osi fabularnej i odpowiedniego wyzwania mogą zostać zdegradowane do niższej rangi lub nawet usunięte
  7. Jeśli chimu nie odpisuje przez 24 godziny od postu ostatniego w kolejności gracza możliwe jest znalezienie kogoś na zastępstwo. Taki chimu nie dostaje wynagrodzenia za prowadzenie misji niezależnie od tego jak blisko końca jej było
  8. Jeśli gracz nie odpisuje przez 24 godziny w misji może zostać z niej usunięty na prośbę innych jej uczestników. Usunięty gracz nie dostaje żadnego wynagrodzenia za misje
  9. Każdy gracz może w każdej chwili zrezygnować z misji. Jeśli był to jedyny lub ostatni gracz, który z niej zrezygnował, administracja przydziela wynagrodzenie chimu zależne od rangi, długości misji i tego jak bliska końcowi była. Rezygnujący gracz nie dostaje żadnego wynagrodzenia
  10. Chimu może zrezygnować z prowadzenia misji w każdej chwili, misja taka traktowana jest jak w przypadku braku odpisu ze strony chimu przez 24 godziny
  11. Jeśli chimu nie zadecyduje inaczej i jeśli nie wymaga tego sytuacja fabularna, kolejność odpisów jest dowolna. Chimu może zadecydować, że w danej turze dany gracz nie będzie odpisywać w wyniku sytuacji fabularnej
  12. Pomiędzy odpisami chimu gracze odpisują raz. Po poście ostatniego w kolejności gracza chimu nie musi dłużej czekać i może odpisać. Chimu może pozwolić graczom na więcej odpisów między jego postami jednak ich ilość zależy w całości od samego chimu i sytuacji fabularnej.
  13. Chimu po zakończeniu misji ma obowiązek wpisania jej do odpowiedniego tematu, po tej czynności gracz/e i misjodawca otrzymują wynagrodzenie. Wyjątkiem jest misja, w której zrezygnował gracz i została anulowana, w takim przypadku chimu musi czekać na wynagrodzenie od admina
  14. Jeśli administracja stwierdzi, że zgłoszona misja nie spełnia wymagań może ją zdegradować albo w skrajnych przypadkach usunąć, a zarówno gracz jak i chimu tracą część wynagrodzenia, w zależności od werdyktu sprawdzającego
  15. Gracz może spróbować odzyskać swój zużyty sprzęt o ile jest on możliwy do odzyskania, opisując tą czynność
 4. Misje w fabule
  1. Jest to specjalny rodzaj misji. W przeciwieństwie do normalnych misji, które rozgrywają się w jednym temacie w odpowiednim dziale, misje w fabule rozgrywają się w tematach w działach fabularnych. Podczas ich wykonywania możliwa jest interakcja z innymi graczami.
  2. Misje w fabule pozwalają na zdobycie dodatkowych nagród takich jak unikaty, zwoje z technikami czy awans na wyższą rangę.
  3. Przed rozpoczęciem misji w fabule należy założyć temat w tym dziale używając kodu
   Kod: Zaznacz cały
   [b]Ranga misji:[/b]
   [b]Ilość postów przed misją:[/b] -
   [b]Ilość postów po misji:[/b] -
   [b]Gracze uczestniczący w misji:[/b]
   [b]Lokalizacja misji:[/b]
   [b]Fabuła misji:[/b]
   [b]Dodatkowa nagroda:[/b]
  4. Misje w fabule może prowadzić jedynie chimu, który prowadził już normalną misje na tym samym poziomie.
  5. Za zgodą administracji chimu może prowadzić misje w fabule bez wcześniejszego prowadzenia misji normalnej o tym poziomie.
  6. Misje po niektóre unikaty, zdolności, techniki czy wspomagacze mogą być prowadzone wyłącznie przez admina, fabularnego mistrza gry, mistrzów fabularnych lub wyznaczonych do tego narratorów. Zostaje to jednak powiedziane w momencie udzielenia zgody na ich zdobycie
  7. Jeśli zażyczy sobie tego gracz i zgodzi się na to jego chimu, normalna misja może zostać poprowadzona w fabule. W takim przypadku nie wymagane jest by chimu prowadził wcześniej misje na tym samym poziomie
 5. Zasady dla prowadzących - stosowanie się do poniższych zasad zmniejszy lub całkowicie usunie ryzyko degradacji czy usunięcia misji. Trzeba pamiętać, że zasady tu panujące nie są wyryte w kamieniu i zdolny chimu może się do nich nie stosować i jego misja nie zostanie zdegradowana
  1. Na misji D nie musi być żadnej walki ani wyzwania, jednakże jako jedyne mają minimum postów, jakie muszą się na niej znaleźć. Jest to ilość pięciu postów. Na misji D gracz musi wykonać co najmniej 3 czynności nie podane w jednym poście lub czynność jaką wykonuje musi trwać więcej niż dwa posty
  2. Maksymalny poziom przeciwników na misji jest równy jej randze. Na misji C jest to poziom C.
  3. Wyzwanie oznacza, że na danej misji ktoś o danym poziomie miałby trudności.
  4. Specjalne zbytnie utrudnianie komuś misji wbrew woli gracza może spowodować podniesienie poziomu misji po jej sprawdzeniu i dodatkowym wynagrodzeniu dla gracza bez dodatkowego wynagrodzenia dla chimu
  5. Nagminne celowe zbytnie utrudniania gracza mogą spowodować zablokowanie możliwość prowadzenia misji
  6. Dawania przeciwników ze słabością na zdolności gracza może spowodować degradację misji. Niektórzy gracze, klany, zdolności i buildy postaci są z tej zasady wyłączone.
  7. Jeśli celem misji jest zniszczenie czegokolwiek to budynki cywilne są zazwyczaj misją C lub B, a wojskowe A lub nawet S.
  8. Bycie kurierem jest zazwyczaj misją C lub B.
  9. Dobra fabuła misji pozwala na ominięcie większości tych zasad
  10. Jeśli gracz uporał się z czymś szybciej niż powinien dobrze jest to skomentować za pomocą ghide=5.
 6. Poziomy misji i wynagrodzenia
  1. D
   • Wynagrodzenie dla Gracza: 200 ryo + 1 PD + 5 PN + 1 misja D
   • Wynagrodzenie dla Chimu: 200 ryo + 1 PZ + 5 PN
  2. C
   • Wynagrodzenie dla Gracza: 450 ryo + 2 PD + 10 PN + 1 misja C
   • Wynagrodzenie dla Chimu: 450 ryo + 1 PD + 2 PZ + 10 PN
  3. B
   • Wynagrodzenie dla Gracza: 1000 ryo + 5 PD + 25 PN + 1 misja B
   • Wynagrodzenie dla Chimu: 1000 ryo + 2 PD + 5 PZ + 25 PN
  4. A
   • Wynagrodzenie dla Gracza: 2500 ryo + 8 PD + 40 PN + 1 misja A
   • Wynagrodzenie dla Chimu: 2500 ryo + 3 PD + 8 PZ + 40 PN
  5. S
   • Wynagrodzenie dla Gracza: 5000 ryo + 12 PD + 60 PN + 1 misja S
   • Wynagrodzenie dla Chimu: 5000 ryo + 4 PD + 12 PZ + 60 PN
  6. Wynagrodzenie do wklejenia na koniec misji
   Uwaga: Oprócz gracza wynagrodzenie dostaje również wioska, jest ono równe sumie wynagrodzeń wszystkich graczy z danej wioski uczestniczących z tej misji. Wyjątkiem jest gdy misja zostaje zlecona od samej wioski to znaczy, żadna postać fabularnie tej misji nie sponsoruje. W takiej sytuacji wioska traci pieniądze jakie ma zapłacić graczom uczestniczącym w misji
   Misja rangi D:
   Kod: Zaznacz cały
   [quote][b]Chimu XXX otrzymuje:[/b]
   + 1 PZ
   + 5 PN
   + 200 Ryō[/quote]

   [quote][b]Gracz YYY otrzymuje:[/b]
   + 1 Misja D
   + 1 PD
   + 5 PN
   + 200 Ryō
   [u]Inne wynagrodzenie:[/u][/quote]   Misja rangi C:
   Kod: Zaznacz cały
   [quote][b]Chimu XXX otrzymuje:[/b]
   + 2 PZ
   + 1 PD
   + 10 PN
   + 450 Ryō[/quote]

   [quote][b]Gracz YYY otrzymuje:[/b]
   + 1 Misja C
   + 2 PD
   + 10 PN
   + 450 Ryō
   [u]Inne wynagrodzenie:[/u][/quote]


   Misja rangi B:
   Kod: Zaznacz cały
   [quote][b]Chimu XXX otrzymuje:[/b]
   + 5 PZ
   + 2 PD
   + 25 PN
   + 1000 Ryō[/quote]

   [quote][b]Gracz YYY otrzymuje:[/b]
   + 1 Misja B
   + 5 PD
   + 25 PN
   + 1000 Ryō
   [u]Inne wynagrodzenie:[/u][/quote]


   Misja rangi A:
   Kod: Zaznacz cały
   [quote][b]Chimu XXX otrzymuje:[/b]
   + 8 PZ
   + 3 PD
   + 40 PN
   + 2500 Ryō[/quote]

   [quote][b]Gracz YYY otrzymuje:[/b]
   + 1 Misja A
   + 8 PD
   + 40 PN
   + 2500 Ryō
   [u]Inne wynagrodzenie:[/u][/quote]


   Misja rangi S:
   Kod: Zaznacz cały
   [quote][b]Chimu XXX otrzymuje:[/b]
   + 12 PZ
   + 4 PD
   + 60 PN
   + 5000 Ryō[/quote]

   [quote][b]Gracz YYY otrzymuje:[/b]
   + 1 Misja S
   + 12 PD
   + 60 PN
   + 5000 Ryō
   [u]Inne wynagrodzenie:[/u][/quote]
 7. Misje Samodzielne
  1. Misja samodzielna jest misją rangi D, która jest napisana przez gracza w formie opowiadania
  2. Musi ona posiadać niczym opowiadania wstęp, rozwinięcie i zakończenie
  3. Musi być ona czytelna, jej treść musi mieć sens, a dialogi muszą być pogrubione lub wyróżnione w jakikolwiek inny sposób.
  4. Nieczytelność może być powodem do odrzucenia misji
  5. Minimalna długość misji wynosi 5 000 wszystkich znaków (wliczając spacje)
  6. Misje tego rodzaju nie mogą być źródłem wiedzy dla postaci
  7. Kolejną misję można wrzucić 10 godzin po akceptacji poprzedniej
  8. Misja samodzielna nie jest traktowana jako bilokacja.
 8. Misje tropiące
  1. Członkowie ANBU mogą w dowolnej chwili wyruszyć na polowanie na Nukenina z swojej wioski.
  2. Wątek polowania na gracza musi być prowadzony uczciwie względem obu stron konfliktu (nie można wybrać się w miejsce pobytu Nukenina jeśli ten nie zostawiał żadnych poszlak jakie fabularnie można by wykorzystać do jego lokalizacji.
  3. Ranga misji tropiącej jest równa poziomowi postaci Nukenina.
  4. ANBU dostają wynagrodzenie zarówno za misje jak i za ewentualne starcie z nukeninem.
  5. ANBU mogą podejmować się tropienia wielokrotnie (pościgowy wątek NPC można wykonać tylko raz).
  6. Pościg w wykonaniu graczy ANBU odbiera prawo narratorom do wykonania misji ucieczkowej nukeninowi przy pomocy NPC.
 9. Przygoda
  1. Jest to zbiór misji prowadzonych przez jednego chimu na fabule.
  2. Przygoda kończy się w momencie kiedy zadecyduje o tym Chimu lub gracz. Warunkiem zakończenia przygody jest brak aktywnych wątków w przygodzie (nie ma żadnej walki albo przeciwników).
  3. Poziom wyzwań, z którymi będzie się mierzył gracz, nie może być wyższy od poziomu misji, na którą może się udać ze względu na swoją rangę.
  4. Chimu zgłasza każdy ukończy wątek/misję/wyzwanie w temacie z akceptacją misji, sugerując poziom i odpowiedni członek administracji weryfikuje to i udziela wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wątek/misję/wyzwanie rangi X jest równe wynagrodzeniowi za misję rangi X.
 10. Przygoda rangi D: Misje rangi D to najzwyklejsze prace, jak ściąganie kota z drzewa, sprzątanie, malowanie ścian, roznoszenie listów czy ogłoszeń. Niezwykle nudne prace jakich podejmują się shinobi na początku swojej kariery. Wątki te są zbyt nudne, by je prowadzić i się z nich cieszyć a zależy nam, by wszystkie wątki poza nagradzaniem punktami cieszyły wydarzeniami. Możliwe jest więc pominięcie wykonywania standardowych misji D czy mini misji. Narrator danemu geninowi lub ich grupie (może to być w systemie drużyn) może poprowadzić przygodę o dowolnym wątku fabularnym zachowując pewne umiary (uwzględniając ich początkowy stan postaci jak i rangę genina). Wynagrodzenie za misję rangi D jest wynagrodzeniem minimalnym, tak więc każde cięższe wyzwanie na misji, które wymagałoby jakiegoś wysiłku od graczy a następnie ich nagrodzenia za podołanie wyzwaniu w ostatecznym rozrachunku zostanie policzone jako misja rangi D, nawet jeśli fabuła przygody nie dotyczyła misji. Ze względu na różną aktywność poszczególnych graczy wynagrodzenie może się różnić pomiędzy poszczególnymi uczestnikami przygody.
 11. Mini eventy i eventy
  1. Mini eventy może prowadzić każdy
  2. Eventy może prowadzić jedynie osoba o randze co najmniej mistrza fabularnego oraz osoby wyznaczone przez administracje
  3. Chimu prowadzący mini event dostaje wynagrodzenie równe wynagrodzeniu jakie dostaje prowadząc misje rangi D.
  4. Jeśli me stwarza wyzwanie dla gracza w nim uczestniczącego wynagrodzenie chimu zwiększa się jak za rangę misji o podobnym poziomie wyzwania.
  5. Jeśli me jest dłuższy niż standardowy me chimu może zgłosić go do tego samego tematu, do którego zgłasza się misje by osoba za to odpowiedzialna przyznała adekwatną nagrodę.
 
Posty: 1987
Dołączył(a): 29 sie 2017, o 20:26
Ranga: Jōnin
Specjalna Ranga: Shūbo
Specjalna Ranga: Shogun

Powrót do Nowy Podręcznik

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników