Regulamin Misji

Moderator: Mistrz Gry

Regulamin Misji

Postprzez Nara Rin » 7 mar 2019, o 20:45

 1. Regulaminu ogólny:
  1. Narratorem jest każda osoba prowadząca wątek fabularny innym graczom.
  2. Każdy gracz może prowadzić każdą misję pod kątem jej poziomu. W przypadku prowadzenia misji S, trzeba uprzednio zgłosić się do Mistrza Fabularnego aby ci ocenili sam zamysł, jak i w trakcie misja będzie obserwowana czy jej poziom został zachowany.
  3. Narratorzy muszą brać pod uwagę wydarzenia z dzienniczka fabularnego. Jeśli na misji stało się coś ważnego wymagane jest wpisanie jej konsekwencji do dzienniczka fabularnego.
  4. Aby Narrator mógł użyć na misji technik zakazanych, ograniczonych zwojami lub NPC klanowych musi uzyskać zgodę Mistrza Fabularnego. Kwestia ta musi zostać także przekazana administracji, z racji na istotność niektórych technik/NPC.
  5. Każdy Narrator, który zamierza prowadzić misję graczowi z użyciem ważnych NPC (Daimyo, radni wioskowi itp.) lub lokacji, musi to wcześniej zgłosić Mistrzowi Fabularnemu. Oni podejmą decyzję, czy taka misja będzie możliwa do zrealizowania. W przypadku kiedy spotkanie z takim NPC/w takiej lokacji wyniki ze względów niespodziewanych działań gracza, należy wtedy poinformować Mistrza Fabularnego.
  6. W przypadku gdy ktoś szuka Narratora do poprowadzenia misji, polecamy temat do tego przeznaczony jednak najlepiej jest kontaktować się bezpośrednio z ludźmi poprzez chat, discord lub prywatne wiadomości.
  7. Nie można ŻADNYMI klonami chodzić na misję. Oczywiście, na samej misji można ich używać, jeżeli znajduje się tam oryginalna postać. Wyjątkiem od tej reguły jest “klon” stworzony za pomocą Bunretsu no Jutsu oraz zdolności wzorowane na nim.
  8. Aby rozwinąć swoją postać (zwiększyć statystykę/dziedzinę lub zakupić jutsu/atut) w trakcie misji, wymagana jest zgoda Narratora prowadzącego tą misję.
  9. Jeśli narrator nie odpisuje przez 48 godziny od postu ostatniego w kolejności gracza możliwe jest znalezienie kogoś na zastępstwo. Taki narrator nie dostaje wynagrodzenia za prowadzenie misji niezależnie od tego jak blisko końca jej było. Standardowy czas oczekiwania na post to jednak 24 godziny i regularne przekraczanie tego czasu również jest argumentem za zmianą Narratora.
  10. Jeśli gracz nie odpisuje przez 48 godziny w misji może zostać z niej usunięty na prośbę innych jej uczestników. Usunięty gracz nie dostaje żadnego wynagrodzenia za misje. Standardowo jednak gracze mają 24 godziny na odpis i regularne przekraczanie tego czasu również jest argumentem za usunięciem gracza z wątku. Usunięcie to należy rozwiązać fabularnie, np poprzez pozbawienie postaci przytomności i zostawienie jej w szpitalu, lecznicy etc.
  11. Każdy gracz może w każdej chwili zrezygnować z misji. Jeśli był to jedyny lub ostatni gracz, który z niej zrezygnował, administracja przydziela wynagrodzenie Narratorowi zależne od rangi, długości misji i tego jak bliska końcowi była. Rezygnujący gracz nie dostaje żadnego wynagrodzenia, acz porzucenie misji może mieć konsekwencje fabularne.
  12. Narrator może zrezygnować z prowadzenia misji w każdej chwili, misja taka traktowana jest jak w przypadku braku odpisu ze strony chimu przez 48 godziny.


 2. Zasady szczególowe prowadzenia wątków:

  1. Misje rangi D to proste wprowadzające wątki związane z pracą nie niosącą zagrożenia. To zaledwie kilka postów, około 5 i warto je kończyć w maksymalnie dwa dni. Zalecamy je wykonywać jednak w formie misji samodzielnych.
  2. Misje rangi C są pierwszymi wątkami, jakie wprowadzają zagrożenie. Nie ma na nich jednak konfliktów pomiędzy shinobi lub ich odpowiednikiem (np samurajami). Przeciętna misja C powinna być zakończona w przeciągu tygodnia.
  3. Misje B, A i S nie różnią się między sobą oczekiwaniem co do długości wątku czy czasu jego prowadzenia, pomiędzy sobą różnią się głównie stopniem wyzwania rzuconego graczom.
  4. Przed rozpoczęciem wątku dla postaci niezwykle silnych warto skonsultować wyzwanie z administracją. Wyzwanie nie powinno dla nich być znikome, nie powinno też być w sztuczny sposób zwiększony - w takim przypadku należy stosować alternatywne warunki misji, często sytuacyjne.
  5. Pierwszy post Narratora powinien zawierać w ukrytej treści opis zagrożeń, przeciwników i ogólny plan wydarzeń. Nie jest konieczne by w trzymać się go w nieprzewidzianych sytuacjach, ma on na celu ułatwienie przejęcia misji i upewnienie się, że misja prowadzona jest w uczciwy sposób.
  6. Przed rozpoczęciem misji należy ustalić w jakim trybie prowadzony jest wątek: klasycznym czy w formie sesji.
  7. Klasyczna pbfowa forma prowadzenia wątku opiera się na pisaniu krótkich postów opisujących niewielki przedział czasowy ograniczony do zaledwie kilku czynności. Narrator i gracz w tej formie przerywają opis gdy tylko pojawia się jakakolwiek niewiadoma, by nie decydować za siebie wzajemnie.
  8. Oczekiwania co do przebiegu tej formy to około 30 postów nas osobę w przeciągu miesiąca.
  9. Forma sesji polega na pisaniu postów obszerniejszych w treść, zawierających więcej wydarzeń. Zarówno gracz jak i Narrator mogą nachodzić na swoje kompetencje decydując za siebie na temat pewnych niewiadomych (druga strona może to jednak zignorować i przerwać kontynuować akcję wcześniej niż z końcem posta na jaki odpowiada). Zakłada się, że pojedynczy post pozwoli uniknąć czekania na kolejne odpowiedzi i będzie odpowiednikiem kilku postów w klasycznej PBFowej formie.
  10. Forma sesji jest eksperymentalna, oczekiwania wobec niej mogą zostać wycofane. Przewiduje się jednak krótszy czas trwania oraz mniejszą ilość postów.
  11. Jeśli Narrator nie zadecyduje inaczej i jeśli nie wymaga tego sytuacja fabularna, kolejność odpisów jest dowolna. Narrator może zadecydować, że w danej turze dany gracz nie będzie odpisywać w wyniku sytuacji fabularnej. Bez wyraźnego powodu też nie należy narzucać kolejności odpisów, ponieważ to spowalnia szybkość odpisów.
  12. Pomiędzy odpisami Narratora gracze odpisują raz. Po poście ostatniego w kolejności gracza Narrator nie musi dłużej czekać i może odpisać. Narrator może pozwolić graczom na więcej odpisów między jego postami jednak ich ilość zależy w całości od samego Narratora i sytuacji fabularnej.
 3. Wynagrodzenia:
  1. Misje pozwalają na zdobycie dodatkowych nagród takich jak unikaty, zwoje z technikami czy awans na wyższą rangę jednak wymagana do tego jest uprzednia zgoda.
  2. Z misji możemy zabierać dowolne przedmioty jakie chcemy jeżeli są do tego możliwości np. jakiś miecz z pokonanego bandyty. Nie jesteśmy jednak w stanie ich sprzedawać w sklepach, i aby to zrobić trzeba się dogadać ze sklepem fabularnie (czy to z graczem sklep prowadzącym, czy to poprzez odpowiedni wątek poprowadzony przez Narratora).
  3. Misje bez odpowiedniej osi fabularnej i odpowiedniego wyzwania mogą zostać zdegradowane do niższej rangi i/lub posiadać ograniczone wynagrodzenie wedle decyzji Mistrza Fabularnego.
  4. Gracz będąc na misji, może nie otrzymać wynagrodzenia (w tym zwoje, przedmioty/etc) jeżeli Narrator uzna, że nic nie robił/stał w miejscu/nie brał faktycznego udziału w żadnym wyzwaniu na misji. Jest też możliwe danie częściowego wynagrodzenia, jeżeli Narrator uzna że gracz na więcej nie zasługuje. Szczególnie należy zwracać uwagę na misje na które chodzi się w więcej osób, i jeden z graczy wykorzystuje starania drugiego samemu nic nie robiąc, mimo że ma otrzymane możliwości od Narratora.
  5. Jest możliwe danie większego wynagrodzenia graczowi za misję, której wyzwanie urosło, który spisał się znakomicie lub której długość znacznie przekracza standardy (podane niżej). Narrator prowadzący taką misję musi zgłosić się do Mistrza Fabularnego przed jej końcem z propozycją bonusu dla takiego gracza, aby oni ocenili czy na pewno zasługuje czy nie.
  6. Z powodu dwóch powyższych punktów, wynagrodzenie każdego gracza na tej samej misji może się różnić, jeżeli Narrator uzna to za stosowne.
  7. W przypadku kiedy ktoś dołączy do misji pod jej koniec, może nie otrzymać żadnego wynagrodzenia. W przypadku dołączenia w połowie, Narrator decyduje na ile taka osoba zasługuje zależnie od wyzwania jakie na misji pozostało. Mistrz Fabularny może cofnąć wynagrodzenie takiemu graczowi, jeżeli uzna to za stosowne.
  8. Gracz może spróbować odzyskać swój zużyty sprzęt o ile jest on możliwy do odzyskania, opisując tę czynność. Podobnie może naprawiać sprzęt przed zakończeniem misji. Aby zmniejszyć potrzebę wielokrotnej edycji karty postaci, jeśli gracz wyraża chęć, może też odkupić wykorzystany sprzęt bez potrzeby opisywania wydatków (lub je minimalizując). Wówczas Narrator zmniejsza wynagrodzenie z misji o poniesione koszta, w ostateczności zysk zmieniając na wydatek (jeśli koszta te przekroczą potencjalny zysk).
  9. Jeżeli wynagrodzenie zawiera dodatkowe punkty należy je odpisać bez modyfikowania podstawowego wynagrodzenia za misję, w dodatkowym wynagrodzeniu. Wyjątkiem jest gdy gracz otrzymuje wynagrodzenie jak za dwie misje.
  10. Jeżeli wątek przedłuża się pod względem ilości postów wątek powinien być pod względem wynagrodzenia powinien być dzielony na kilka misji. Znaczące przedłużenie to ~15 postów. Za taką ilość dodatkowe wynagrodzenie można porównać do dodanej misji rangi C, w przypadku podwojenia oczekiwanej ilości postów należy dodatkowe wynagrodzenie zwiększyć o dodatkowe wynagrodzenie za misję B.
  11. Jeśli wątek przedłuża się należy uznać, że na dodatkowe wynagrodzenie kwalifikuje się od przedłużenia o 2 tygodnie (odpowiednik misji C) natomiast miesiąc kwalifikuje się do uznania za misję B. W tym przypadku jednak powodem jest brak regularnych odpisów, na dodatkowe wynagrodzenie zasługują więc tylko uczestnicy wątku nie będący powodem przedłużania (niezależnie czy to gracz czy Narrator).
  12. Poziomy misji i wynagrodzenia
   • D
    • Wynagrodzenie dla Gracza: 200 ryo + 1 PD + 5 PN + 1 misja D
    • Wynagrodzenie dla Narratora: 200 ryo + 1 PZ + 5 PN
   • C
    • Wynagrodzenie dla Gracza: 450 ryo + 2 PD + 10 PN + 1 misja C
    • Wynagrodzenie dla Narratora: 450 ryo + 1 PD + 2 PZ + 10 PN
   • B
    • Wynagrodzenie dla Gracza: 1000 ryo + 5 PD + 25 PN + 1 misja B
    • Wynagrodzenie dla Narratora: 1000 ryo + 2 PD + 5 PZ + 25 PN
   • A
    • Wynagrodzenie dla Gracza: 2500 ryo + 8 PD + 40 PN + 1 misja A
    • Wynagrodzenie dla Narratora: 2500 ryo + 3 PD + 8 PZ + 40 PN
   • S
    • Wynagrodzenie dla Gracza: 5000 ryo + 12 PD + 60 PN + 1 misja S
    • Wynagrodzenie dla Narratora: 5000 ryo + 4 PD + 12 PZ + 60 PN
   • Wynagrodzenie do wklejenia na koniec misji
    Uwaga: Oprócz gracza wynagrodzenie dostaje również wioska, jest ono równe sumie wynagrodzeń wszystkich graczy z danej wioski uczestniczących z tej misji.

    Misja rangi D:
    Kod: Zaznacz cały
    [quote][b]Narrator XXX otrzymuje:[/b]
    + 1 PZ
    + 5 PN
    + 200 Ryō[/quote]

    [quote][b]Gracz YYY otrzymuje:[/b]
    + 1 Misja D
    + 1 PD
    + 5 PN
    + 200 Ryō
    [u]Inne wynagrodzenie:[/u][/quote]    Misja rangi C:
    Kod: Zaznacz cały
    [quote][b]Narrator XXX otrzymuje:[/b]
    + 2 PZ
    + 1 PD
    + 10 PN
    + 450 Ryō[/quote]

    [quote][b]Gracz YYY otrzymuje:[/b]
    + 1 Misja C
    + 2 PD
    + 10 PN
    + 450 Ryō
    [u]Inne wynagrodzenie:[/u][/quote]


    Misja rangi B:
    Kod: Zaznacz cały
    [quote][b]Narrator XXX otrzymuje:[/b]
    + 5 PZ
    + 2 PD
    + 25 PN
    + 1000 Ryō[/quote]

    [quote][b]Gracz YYY otrzymuje:[/b]
    + 1 Misja B
    + 5 PD
    + 25 PN
    + 1000 Ryō
    [u]Inne wynagrodzenie:[/u][/quote]


    Misja rangi A:
    Kod: Zaznacz cały
    [quote][b]Narrator XXX otrzymuje:[/b]
    + 8 PZ
    + 3 PD
    + 40 PN
    + 2500 Ryō[/quote]

    [quote][b]Gracz YYY otrzymuje:[/b]
    + 1 Misja A
    + 8 PD
    + 40 PN
    + 2500 Ryō
    [u]Inne wynagrodzenie:[/u][/quote]


    Misja rangi S:
    Kod: Zaznacz cały
    [quote][b]Narrator XXX otrzymuje:[/b]
    + 12 PZ
    + 4 PD
    + 60 PN
    + 5000 Ryō[/quote]

    [quote][b]Gracz YYY otrzymuje:[/b]
    + 1 Misja S
    + 12 PD
    + 60 PN
    + 5000 Ryō
    [u]Inne wynagrodzenie:[/u][/quote]


  13. Misje Samodzielne
   1. Misja samodzielna jest misją rangi D, która jest napisana przez gracza w formie opowiadania.
   2. Musi ona posiadać niczym opowiadania wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Musi być ona czytelna, jej treść musi mieć sens, a dialogi muszą być pogrubione lub wyróżnione w jakikolwiek inny sposób. Nieczytelność może być powodem do odrzucenia misji.
   3. Minimalna długość misji wynosi 3 000 wszystkich znaków (wliczając spacje)
   4. Misje tego rodzaju nie mogą być źródłem wiedzy dla postaci.
   5. Kolejną misję można wrzucić 10 godzin po akceptacji poprzedniej.
   6. Misja samodzielna nie jest traktowana jako bilokacja.
   7. Misja samodzielna musi być zgodna z tematem pobranym z tablicy ogłoszeń.
   8. Tablica ogłoszeń zawiera listę 30 ogłoszeń. Tablicę symbolizuje temat zawierający tą listę i służący do zapisywania się.
    Każdy gracz w jednym momencie może zająć tylko jedno ogłoszenie pisząc post w przypiętym temacie tablicy w dziale misji samodzielnych. Post musi zawierać tylko cyfrę będącą numerem zadania. Musi to być numer o 1 większy niż numer poprzedniego gracza (pierwszy gracz oczywiście wybiera numer 1).
   9. Dział misji samodzielnych, zawierający tablicę ogłoszeń, znajduję się tu: link.
  14. Misje tropiące:
   1. Członkowie ANBU mogą w dowolnej chwili wyruszyć na polowanie na Nukenina.
   2. Wątek polowania na gracza musi być prowadzony uczciwie względem obu stron konfliktu (nie można wybrać się w miejsce pobytu Nukenina jeśli ten nie zostawiał żadnych poszlak jakie fabularnie można by wykorzystać do jego lokalizacji).
   3. Ranga misji tropiącej jest równa poziomowi postaci Nukenina.
   4. ANBU gracze dostają wynagrodzenie zarówno za misje, jak i za ewentualne starcie z nukeninem.
   5. Pościg w wykonaniu graczy ANBU odbiera prawo narratorom do wykonania misji ucieczkowej nukeninowi przy pomocy NPC.
  15. Przygoda:
   1. Jest to zbiór misji/wyzwań prowadzonych przez jednego Narrator na fabule. Obowiązują więc takie same prawa jak na misjach, jednak czy uczestnik przygody otrzymuje wynagrodzenie pieniężne, zależy od decyzji Narrator.
   2. Przygoda kończy się w momencie kiedy zadecyduje o tym Narrator lub gracz (w zależności od zaistniałej sytuacji). Warunkiem zakończenia przygody jest brak aktywnych wątków w przygodzie (nie ma żadnej walki albo przeciwników).
   3. Wynagrodzenie za wyzwanie rangi X jest równe wynagrodzeniu za misję rangi X. Wynagrodzenie jest przyznawane od razu po wykonaniu danego wyzwania.
   4. Pojedyncze wyzwanie, nie będące misją, również można uznać za przygodę.
  16. IX. Mini eventy i eventy:
   1. Mini-event jest to niewielki wątek fabularny prowadzony przez Narrator, jaki powstał na wskutek większych wydarzeń lub przebiegu misji, nie mający w sobie wyzwania. Nie ma za niego żadnych większych nagród.
   2. Mini eventy może prowadzić każdy.
   3. Eventy może prowadzić jedynie osoba o randze co najmniej narratora oraz osoby wyznaczone przez administrację lub narratorów.
   4. Narrator prowadzący mini event dostaje wynagrodzenie zależne od poziomu danego mini-eventu. Największe przewidywane wynagrodzenie za mini-event jest rangi C.
   5. Jeżeli w trakcie ME (mini-eventu) pojawi się jakieś wyzwanie, wynagrodzenie za taki wątek jest równe wynagrodzeniu za poziom misji odpowiadający temu wyzwaniu.


  17. Materiały pomocnicze:
   Do dodania w przyszłości
 
Posty: 1987
Dołączył(a): 29 sie 2017, o 20:26
Ranga: Jōnin
Specjalna Ranga: Shūbo
Specjalna Ranga: Shogun

Powrót do Regulaminy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników